Koszenie pod dotacje, koszenie zarośli, wykaszanie nieużytków

Dzięki specjalnym programom wprowadzonym przez Unię Europejską właściciele i użytkownicy terenów rolnych mogą otrzymywać liczne dotacje. Dotyczy to również łąk i nieużytków. Żeby jednak otrzymać środki, konieczne jest utrzymanie terenów tych w tak zwanej dobrej kulturze przez cały rok. Oczywiście, wymagane jest również złożenie wniosku o przyznanie dopłat – tereny będą wtedy odpowiednio zakwalifikowane.

Jednym z obowiązków użytkownika gruntów jest koszenie zarośli, traw, chwastów, samosiewek krzewów czy drzew. Zgodnie z przepisami należy wykonać tego rodzaju prace przynajmniej raz do roku w terminie do końca lipca. Koszenie pod dotacje jest w związku z tym często zlecaną pracą w firmach, które profesjonalnie zajmują się tego rodzaju usługami i dysponują do tego właściwym sprzętem.

Wykaszanie nieużytków czy łąk wykonuje się z użyciem ciągników wyposażonych w kosiarki talerzowe. Dzięki swojej dużej powierzchni mogą one skutecznie usuwać roślinność, także wyższą, na szerokim paśmie, co powoduje, że prace można wykonać znacznie szybciej niż z użyciem innego rodzaju sprzętów.

Także w pracach wykorzystuje się kosiarki mulczujące – bardzo dobrze sprawdzają się w szczególności w przypadku zarośli, które są trudniejsze do usunięcia zwykłym kosiarkami. Mulczowanie to czynność polegająca na rozdrobnieniu materiału i jego rozrzuceniu po terenie, przez co może on także pełnić rolę nawozu.

Dodatkowo w miejscach takich jak przy ogrodzeniach czy przy dużych drzewach czy krzewach wybiera się kosiarki ręczne – żyłkowe, które bardzo dobrze usuwają roślinność z miejsc trudnodostępnych.

Użytkownicy gruntów rolnych, którzy chcą skorzystać z usług wykaszania traw, zarośli, chwastów i innych roślin, mają szeroki wybór. Do dyspozycji jest wiele firm, które w tej dziedzinie posiadają doświadczenie i, oczywiście, odpowiednie zaplecze sprzętowe. Ceny uzależnione są w szczególności od powierzchni gruntu, a także od zastosowanej techniki koszenia i dodatkowych usług, na przykład usunięcia pokosu z pól.