Koszenie poboczy

Zarośnięte trawami, chwastami, a także samosiejkami drzew czy krzewów pobocza drogowe, rowy i wały nie tylko nie są atrakcyjne wizualnie, ale również stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, ograniczając widoczność. Dodatkowo także zbyt zarośnięte rowy są mniej efektywne w odprowadzaniu wody. W związku z tym systematyczne wykaszanie jest w tych przypadkach kluczowe.

Do koszenia roślin stosuje się obecnie przede wszystkim ciągniki wyposażone w specjalne kosiarki. Są to kosiarki, które mogą być dopasowane pod kątem do koszonej nawierzchni, a dzięki swojej dużej powierzchni koszenia mogą od razu usunąć trawy, chwasty i inne rośliny. To w związku z tym najszybszy i najwygodniejszy sposób na koszenie poboczy, wałów czy rowów.

Najczęściej stosuje się ciągniki z kosiarkami bijakowymi – po ustawieniu odpowiedniego kąta są wykorzystywane do koszenia pasów zieleni pomiędzy drogami, poboczy drogowych, a także rowów. W przypadku, gdy konieczne jest koszenie rowów czy wałów o dużej powierzchni i nachyleniu, stosuje się głównie kosiarki na wysięgnikach, które pozwalają na wykoszenie roślinności nawet w odległości około 6 metrów od ciągnika. W celu łatwiejszego usunięcia pokosu stosuje się kosiarki mulczujące, niemniej nie zawsze jest to konieczne – wielu przypadkach pokos musi być jedynie usunięty z jezdni i może pozostać w miejscu skoszenia.

Wtedy, gdy zastosowanie ciągników z kosiarkami nie jest możliwe, na przykład przy ogrodzeniach, barierach, znakach, tablicach, wykorzystuje się kosiarki żyłowe – spalinowe, które mogą dokładnie usunąć rośliny z trudno dostępnych miejsc.

Koszenie wałów, rowów czy poboczy drogowych wykonuje się na ogół dwa razy w ciągu roku w okresie wczesnego lata, co pozwala na skuteczne usunięcie traw, chwastów, roślin jednorocznych – samosiewów, a także drzew i krzewów.

Firmy dysponujące odpowiednim zapleczem sprzętowym i przeszkolonymi pracownikami są w stanie skutecznie usunąć wszelkiego rodzaju rośliny z wyznaczonych przez zleceniodawcę miejsc.