Koszenie poboczy drogowych i skarp

Regularne wykaszanie poboczy i skarp jest ważne ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest prowadzone nie tylko przy autostradach i drogach szybkiego ruchu, ale również przy drogach gminnych. Zbyt wysokie trawy, chwasty, samosiewki drzew czy krzewów zmniejszają widoczność, a w ten sposób obniżają poziom bezpieczeństwa poruszania się po drogach. W związku z tym koszenie poboczy drogowych oraz skarp jest istotne i powinno być prowadzone regularnie dla uzyskania optymalnych efektów.

Teraz do koszenia stosuje się nowoczesny sprzęt, w tym przede wszystkim ciągniki wyposażone w kosiarki. Pozwalają one na wygodne i błyskawiczne usunięcie narastających roślin także na większych powierzchniach, co powoduje, że to najczęściej wybierana metoda koszenia. Ciągniki wyposażone są w kosiarki bijakowe, które mogą skutecznie skosić także wysokie rośliny. Kosiarki te mogą być także umieszczone na wysięgnikach – wtedy pozwalają one na koszenie skarp i przeciwskarp, do których bezpośredni dojazd ciągnikiem nie jest możliwy.

Do koszenia miejsc trudnodostępnych stosuje się kosiarki spalinowe – żyłkowe. Są to kosiarki ręczne, które wykorzystywane są głównie przy koszeniu miejsc wokół ogrodzeń, barierek, znaków czy też tablic.

Usunięcie pokosu nie zawsze jest konieczne – nie powinien on jednak znajdować się na jezdni, dlatego konieczne jest jego usunięcie. Stosuje się w tym celu przeważnie zamiatarki, odkurzacze, dmuchawy czy też zwykłe miotły. Alternatywą jest stosowanie kosiarek mulczujących, które rozdrabniają rośliny i tworzą z nich nawóz, dlatego nie jest konieczne usuwanie pokosu.

Do koszenia poboczy dróg i skarp stosuje się w związku z tym zaawansowany sprzęt, dzięki któremu można uzyskać najlepsze efekty – szybko i skutecznie usunąć wszelkiego rodzaju rośliny znajdujące się w miejscach, w których mogą one stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Dodatkowym atutem jest poprawa estetyki przestrzeni wokół drogi. Koszenie prowadzi się głównie w okresie letnim – w czerwcu, a także wtedy, gdy jest to wymagane.